Reglement tijdslimiet

De baan in Leiden is relatief klein en de boarding is hard. Vanwege de veiligheid is er een maximumsnelheid ingesteld.

Aangezien de snelheden met de komst van de klapschaats steeds hoger liggen wordt het ook steeds gevaarlijker op deze baan te rijden. Eerder werden de wedstrijden voor Junioren A al uit Leiden geschrapt. Nu ook de Junioren B en C deze snelheden gaan rijden lijkt het weer tijd om in te grijpen. Het onderstaande is in de TC besloten en wordt met ingang van dit seizoen 2013-2014 ingevoerd voor wedstrijden op Leiden en geldt voor alle categorieën. Let op: Het voorkomen van valpartijen is niet te doen, behalve als we er helemaal niet meer gaan schaatsen, maar dat is geen optie.

Het startverbod om te rijden wordt aan een rijder opgelegd om hem/haar te beschermen tegen botsing met een te hoge snelheid tegen de boarding, dus niet tegen het vallen op zich dat kan namelijk ook uit stilstand gebeuren.

De startverbodsgens ligt op:

Jongens: < 37.00 – <1.10.00

Meisjes: < 39.00 – <1.14.00

Het startverbod geldt voor alle wedstrijden op Leiden, (club-, distrikt-, nieuwjaars-, Andries Kwik- en Basisscholenkampioenschappen).

Vervolgregels e.d.:

  • Bij aanvang van het seizoen gelden de tijden die gereden zijn in het daarvoor liggende seizoen. Het kan dus zijn dat er al rijders uitgesloten worden van deelname.
  • Mocht een rijder tijdens het seizoen onder de grens komen, wordt het startverbod opgelegd voor alle komende wedstrijden ook al staat de rijder al ingeschreven of op de startlijst van een komende wedstrijd. Voor de duidelijkheid: Het startverbod wordt opgelegd voor de volgende wedstrijd en dus niet voor de tweede afstand in dezelfde wedstrijd!
  • Als een rijder twee keer, dus vier afstanden heeft gereden, aan clubkampioenschappen in Leiden heeft deelgenomen en rijdt tijdens de tweede wedstrijd of daarna onder de aangegeven tijd doet deze rijder nog gewoon mee voor het clubkampioenschapklassement in Leiden (hij/zij heeft immers aan de voorwaarde voldaan om twee wedstrijden te rijden voor het clubkampioenschap).
  • Als de rijder al in de eerste wedstrijd onder de grens duikt of dat doet in een andere dan een clubwedstrijd dan doet deze rijder niet meer mee voor het klassement. Hij/zij kan namelijk niet meer aan  de voorwaarde voldoen om twee wedstrijden voor het clubkampioenschap te rijden.
  • Voor alle rijders die onder de tijd rijden wordt een apart clubkampioenschap op de Uithof verreden tegelijk met de senioren.
  • De eerste drie uit het klassement op Leiden worden eveneens toegevoegd aan de clubkampioenschappen op de Uithof. Dit om op de Uithof ook een goede wedstrijd met concurrenten te kunnen rijden.

Vragen en opmerkingen kunnen gesteld worden aan hoofdtrainer@stgv.nl

Wedstrijdinfo Overzicht