Corona maatregelen

Sporten is gezond en om dat zo te houden is het belangrijk om de coronaregels voor, tijdens en na het sporten goed na te leven. Héél kort samengevat:

 • Klachten? Blijf thuis!
 • Niet aan het sporten? Anderhalve meter afstand!
 • Niet schreeuwen; hoesten en niezen in je elleboog.

Stand van zaken per 18 december 2021:

 • De Schaatshal Leiden is in ieder geval tot en met 14 januari 2022 gesloten. Er vinden dus geen trainingen of wedstrijden plaats.
 • De Uithof in Den Haag is als 'buitensportlocatie' overdag tot 17:00 open voor individuele bezoekers. Er vinden geen trainingen of wedstrijden plaats.

Stand van zaken per 13 november 2021:

 • Toegang tot de Schaatshal Leiden en de Uithof kan alleen met een geldig Corona Toegangs Bewijs (ctb, de "QR code") en een ID.
 • Publiek is niet toegestaan bij trainingen en wedstrijden in de amateursport en de professionele sport. De passeerpassen die de Uithof heeft uitgegeven kunnen dus niet gebruikt worden

 • Dit betekent concreet dat ouders, als ze niet zelf gaan schaatsen, alleen mee naar binnen mogen om schaatsen aan te trekken bij hun kinderen.

 • Daarna kunnen ze naar het restaurant gaan om te kijken of de schaatshal verlaten.

 • Het dragen van een mondkapje en 1,5 meter afstand houden wordt sterk geadviseerd zolang mensen nog niet op het ijs staan.

 Per 24 november

Update Schaatshal Leiden 10 december:

 • Bij binnenkomst van de Schaatshal draagt iemand van de vereniging zorg en verantwoordelijkheid voor het scannen van de QR-code van de deelnemers;
 • Het dragen van een mondkapje in de Schaatshal (behalve op het ijs) wordt dringend geadviseerd;
 • Eventuele toeschouwers zijn niet toegestaan langs de ijsbaan: er is wel de mogelijkheid vanuit het restaurant de verrichtingen op het ijs te volgen;
 • Voor ouders die veters van kinderen strikken geldt ook dat zij na het strikken de ijsbaan verlaten en eventueel in het restaurant wachten. NB en dan na afloop niet op een kluitje in de krappe hal wachten, maar liever buiten

 

Protocol STGV

Voor het trainen bij STGV zijn de volgende specifieke afspraken gemaakt en maatregelen getroffen:

 • STGV IJsclub Voorschoten geeft informatie over trainende leden door aan Stichting Schaatshal Leiden en De Uithof. Dit is de basis voor de aanwezigheidsregistratie die nodig is voor bron- en contactonderzoek in geval van een besmetting. Daarnaast wordt van incidentele schaatsers (bijvoorbeeld in het kader van een proefabonnement) een aanwezigheidskaartje gevraagd met contactgegevens.
 • Per training is er één persoon als contactpersoon aanspreekbaar voor alles rondom de corona-maatregelen. Dit wordt per trainingsuur geregeld en bekend gemaakt aan de deelnemers.
 • Verder volgen wij het sportspecifiek protocol van de KSNB. Verder beschrijft KNSB Gewest Zuid Holland nog specifiekere zaken rondom de Uithof op deze pagina

Vragen over het protocol of meldingen van mogelijke besmettingen kun je kwijt op het emailadres corona@stgv.nl

Maatregelen accomodaties (Leiden en Den Haag)

 • Sporten voor volwassenen is alleen toegestaan als het mogelijk is om onderling 1,5 meter afstand te houden.  
 • Maximaal 4 personen mogen samen sporten. (Dat betekent dat schaatsers (ook in een groep van 4) niet dicht achter elkaar kunnen rijden, dus ook niet in een treintje. Het passeren van elkaar is toegestaan, maar vermijd daarbij contact en blijf niet naast of dicht achter elkaar rijden.)
 • Voor binnensporten geldt een maximum van 30 personen per zelfstandige ruimte.  (Dit geldt dus niet voor de jeugd tot en met 17 jaar.)
 • Er worden geen wedstrijden gehouden.  
 • Kinderen en jongeren tot en met 17 jaar hoeven tijdens het sporten onderling geen 1,5 meter afstand te houden. Maar er worden geen wedstrijden gehouden. En kinderen met klachten blijven thuis. 
 • Publiek bij sport is niet toegestaan.
 • Sportkantines, kleedkamers en douches zijn dicht. Ook douches en lockers zijn niet beschikbaar. Kom in sportkleren.

In Den Haag (De Uithof)

 • De ‘oude’ ingang (bij de 500-meterstart) is nu in gebruik en hier zijn looproutes aangegeven. Preciezere informatie hier.
 • Er wordt gewerkt met toezichthouders, die tijdens de aangegeven trainingsperioden op de Uithof aanwezig dienen te zijn, om toezicht te houden op het naleven van de regels die gesteld zijn ivm het Corona-virus. Deze toezichthouders zullen elke keer dat zij aanwezig zijn, een duidelijk herkenbaar hesje en een map met daarin alle na te leven protocollen en regels ontvangen. De verenigingen die gebruik maken van de Uithof leveren de toezichthouders. (STGV: 2 personen op de maandag.)

Aanvulling 17 oktober:

 • De Uithof heeft een aantal trainingsuren verplaatst om de totale groepsgrootte aan trainers beter te kunnen spreiden. Concreet voor STGV is dat de maandag 2 naar zondag 17.30-18.40 gaat. Dit geldt in ieder geval voor 26 oktober (wordt 25 oktober); daarna kan er eventueel aangepast worden.

In Leiden (Schaatshal)

 • Er zijn looproutes ingericht (de nooddeur onder het juryhok is nu uitgang).
 • Er staan stippen op de banken op 1.5 meter afstand van elkaar; hier kun je zitten bij het aandoen van schaatsen.
 • Ventilatie is ruim voldoende voor aantal schaatsers (30.000 m3/uur terwijl 20 m3/uur per schaatser nodig is volgens KNSB). Deze is afgesteld in de rijrichting. In de kleedkamers extra ventilatoren aangebracht, in de winkel zijn ze vervangen
 • Geen publiek bij wedstrijden en trainingen
 • Per 4 kinderen 1 begeleider. Begeleider (en trainer buiten de baan) moeten mondkapjes dragen als ze kinderen helpen. Na helpen van de kinderen, hal verlaten.
 • Bij binnenkomst: handen ontsmetten
 • Alle personen ouder dan 13 die niet schaatsen, dragen binnen een mondkapje

Aanvulling 10 oktober:

 • Ouders (of anderen) die geen trainer/schaatser zijn die mee naar binnen gaan: aanwezigheidskaartje invullen in de hal
 • Er zijn twee "coronavrijwilligers" (aanspreekpunt) per uur, naast de baan, met een hesje aan is voldoende, deze zijn dan werkzaam voor alle verenigingen op het ijs. (de verenigingen regelen dit zelf. Maak het leven van deze vrijwilligers niet zuur, respecteer hun aanwijzingen, in het belang van uw en onze veiligheid.
 • Het beleid van de ijsbaan is dat de buitendeur open blijft, Coronavrijwilligers mogen deze dus niet op slot doen.
 • De vrijwilligers mogen bezoekers aanspreken en vragen waarom ouders naar binnen gaan.
 • Voor de meesten uren geldt: Er is niet voldoende plek voor iedereen om schaatsen aan/uit te doen, dit mag evt. ook op iets naast de aangewezen plek, maar de tassen/jassen moeten daarna wel op de aangewezen plek neer gezet worden.

Speciaal voor de dinsdag in Leiden (de enige dag dat er drie schaatsuren achter elkaar zijn) 

 • Dinsdag 1 gaat tegen achterwand zitten en verlaat de hal via de Corona uitgang.

 • Dinsdag 2 gaat tussen trap en hoek zitten en verlaat de hal via de hoofdingang.
 • Dinsdag 3 zorgt dat ze op tijd binnen zijn, voordat Dinsdag 2 van het ijs komt en gaat tegen achterwand zitten en verlaat de hal via de Corona uitgang. Op deze manier hoeven Dinsdag 2 en Dinsdag 3 elkaar niet te kruisen.
  Di-3 moet dus wel zorgen dat ze op tijd zijn. Laatkomers zullen buiten of in de toegangshal moeten wachten tot Dinsdag 2 de ijsbaan heeft verlaten, met natuurlijk in achtneming van de 1,5 meter regel.

  NB STGV schaatst alleen op "Dinsdag 3"

Aanvulling 17 oktober

 • Het trainingsuur voor volwassenen (zaterdag 11:30-12:30) is verplaatst naar zaterdag 15:00-16:00.
 • Voor jeugd zijn de tijden ongewijzigd.

Privacy aanwezigheidsregistratie

De Stichting Schaatshal Leiden en De Uithof zijn verplicht vanuit overheidswege om een registratie bij te houden van alle bezoekers. Hiertoe worden door de schaatsverenigingen de gegevens van deelnemers aan hun trainingen en wedstrijden aan de Stichting / De Uithof verstrekt en in de  administratie opgenomen. Deze gegevens zijn alleen toegankelijk met gepersonaliseerde wachtwoorden en gebruikersnamen. De gegevens worden na 14 dagen vernietigd. Deze gegevens worden alleen worden gebruikt om zich te kunnen verantwoorden aan de handhavende instanties. Deze gegevens worden op geen enkele andere wijze gebruikt.

Privacy-verklaring De Uithof.

Privacy-verklaring Schaatshal Leiden.

 

 

Downloads:

Trainingsinformatie Overzicht