ALV 2020

IJsclub Voorschoten

Algemene Ledenvergadering op woensdag 17 juni 2020

 

Het bestuur van de IJsclub Voorschoten en de STGV nodigt u uit voor de Algemene Ledenvergadering op woensdag 17 juni 2020 om 20.00 uur in het clubgebouw van de IJsclub aan de Anthoni van Leeuwenhoekkade 38 te Voorschoten. Het jaarverslag over het seizoen 2019-2020 en de concept-notulen van de Algemene Ledenvergadering 2019 zijn als bijlage bij deze pagina beschikbaar en liggen een half uur voor de start van de vergadering ter inzage in het clubgebouw.  

 

 

 

Agenda

 1. Opening
 2. Ingekomen stukken en mededelingen
 3. Notulen jaarvergadering 3 juli 2019
 4. Jaarverslag 2019 – 2020
 5. Kascommissie
 6. Begroting seizoen 2020 – 2021
 7. Mededelingen van het bestuur 
 8. Bestuursverkiezing: Ilse den Heijer trekt zich terug als penningmeester; het bestuur draagt Fred Hermsen voor als haar opvolger.
 9. Uitreiking Piet Hoogeveen bokaal
 10. Rondvraag
 11. Sluiting
Downloads: