Juni 2020
Woensdag 17 juni
20:00 – 22:00

Algemene Leden Vergadering

Op 17 juni vindt de ALV over het afgelopen verenigingsjaar plaats. We gaan met een beperkte groep (nog te bepalen hoeveel) aanwezigen in het clubhuis bij elkaar komen, maar wel met 1,5m afstand. Als de groep te groot wordt, dan zorgen we voor een manier om de vergadering ook digitaal te volgen. (Sinds enkele weken is de wet zodanig aangepast dat dit toegestaan is en rechtsgeldig is.)