Juli 2021
Donderdag 15 juli
19:30 – 21:30

Algemene Leden Vergadering

De Algemene Leden Vergadering van STGV IJsclub Voorschoten vindt op 15 juli plaats, 's avonds in het clubgebouw aan de Anthoni van Leeuwenhoekkade.