Algemene voorwaarden

De voorwaarden die verbonden zijn aan het lidmaatschap van STGV IJsclub Voorschoten.

NB deze informatie moet nog worden geupdate met de nieuwste gegevens van 2019-2020.

 

Voorwaarden voor het lidmaatschap Landijsbaan IJsclub Voorschoten

 

 • Het schaatsseizoen Landijsbaan loopt vanaf 1 mei tot 1 mei.

 • Voor het lidmaatschap Landijsbaan zijn verplicht gesteld:

 

  1. Inschrijving als lid bij de Vereniging IJsclub Voorschoten, en
  2. Contributie betaling Landijsbaan Voorschoten

 

 •  Leden mogen tijdens de openstelling onbeperkt schaatsen op de Landijsbaan.
 • Aanmelding voor of opzegging van het lidmaatschap Landijsbaan dient schriftelijk te worden gestuurd aan de IJsclub Voorschoten.

 • Opzegging van het lidmaatschap Landijsbaan dient schriftelijk vóór de aanvang van een schaatsseizoen (1 mei) te worden gestuurd aan de IJsclub Voorschoten.

 • Wanneer geen schriftelijke opzegging is ontvangen voor 1 mei wordt het lid geacht zich te hebben aangemeld voor de contributie Landijsbaan in het volgende schaatsseizoen.

 • Bij te laat ontvangen opzegging is het volledige bedrag aan contributie verschuldigd. Er vindt geen restitutie plaats.

 • Schaatsen op de landijsbaan geschiedt op eigen risico.

 • De vereniging kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enigerlei schade opgedaan tijdens het gebruik van de landijsbaan.

 • Afgifte contributiebewijs, en daarmee toegang hebbend tot de landijsbaan, vindt alléén plaats na ontvangst van het inschrijvings- en contributiegeld.

 • Kinderen tot en met 5 jaar hebben slechts onder begeleiding van een contributiebewijshoudende volwassene vrij toegang.

 

Inschrijfgeld Landijsbaan schaatsseizoen 2018/2019

 

Inschrijving IJsclub Voorschoten, éénmalig per persoon of gezin:

 

 •  Vanaf 15 november tot 1 maart € 10,00
 • Vanaf 1 maart t/m 14 november € 5,00

 

Contributie Landijsbaan, per seizoen (vanaf 6 jaar en ouder):

 

 • Per persoon: bij automatische incasso € 7,00

 • Per persoon: bij gebruik acceptgiro € 9,00

 • Per persoon: cash betaling na 1 december € 14,00

 

 Als een lid een jaar lang geen contributie heeft betaald, moet hij / zij opnieuw inschrijfgeld betalen.

 

De toegang voor de landijsbaan voor niet-leden is € 4,00.

 

STGV

 

SCHAATS TRAININGS GROEP VOORSCHOTEN

 

Voorwaarden voor het lidmaatschap van de S.T.G.V.

 

 • Het schaatsseizoen van de S.T.G.V. loopt vanaf 1 mei tot 1 mei.

 • Voor de deelname aan de schaatstraining(en) van de S.T.G.V. zijn verplicht gesteld:

 

  1. Inschrijving als lid bij de Vereniging IJsclub Voorschoten, en

  2. Contributie betaling S.T.G.V., en eventueel

  3. Trainingsabonnement(en) schaatstraining(en).

 

 • Leden van de S.T.G.V. zijn daarmee automatisch lid van de Landijsbaan IJsclub Voorschoten en mogen tijdens de openstelling onbeperkt schaatsen op de landijsbaan.
 • Aanmelding voor of opzegging van het lidmaatschap van de S.T.G.V. en/of deelname aan de training(en) dan wel wijzigingen aangaande de trainingsabonnement(en) dienen schriftelijk vóór de aanvang van het schaatsseizoen, te worden gestuurd aan de Vereniging IJsclub Voorschoten.

 • Bij niet tijdig ontvangen schriftelijke opzegging of wijziging wordt het lid geacht lid te blijven van de S.T.G.V. en gelijke trainingsabonnement(en) als het voorgaande schaatsseizoen af te willen nemen.

 • Bij het niet tijdig ontvangen van de schriftelijke opzegging of wijziging is men het volledige bedrag aan contributies en trainingsgelden verschuldigd. Er vindt geen restitutie plaats.

 • Bij blessure of ziekte kan alleen met een geldige doktersverklaring restitutie van het resterende abonnementsgeld worden geclaimd. Restitutie geldt vanaf het moment dat het verzoek daartoe met het abonnement en de doktersverklaring via de IJsclub Voorschoten is ontvangen door het Gewest Zuid-Holland of het District Sassenheim.

 • Afgifte van het contributiebewijs en het trainingsabonnement - en daarmee toegang hebbend tot de trainingen – vindt plaats na ontvangst van de contributie en trainingsabonnementen.

 • De vereniging kan niet aansprakelijk worden gesteld voor niet gehonoreerde aanvragen voor trainingen op de Uithof en/of de IJshal Leiden, dan wel voor het uitvallen van trainingen. Bij niet gehonoreerde aanvragen is het lid géén trainingsgelden verschuldigd.

 • De vereniging kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enigerlei schade opgedaan tijdens trainingen en/of andere verenigings-activiteiten. Deelname is derhalve op eigen risico.

 • De vereniging behoudt zich het recht voor leden in te delen bij andere trainingen dan waarvoor is aangemeld. Dit vanzelfsprekend ná overleg met het betrokken lid.

 • Trainingsindeling vindt plaats naar leeftijdscategorie volgens peildatum en schaats niveau.

 

Peildatum schaatsseizoen 2018/2019

 

De peildatum voor de indeling naar leeftijdscategorie is 1 juli 2018.

 

Als criterium geldt de leeftijd die op 30 juni 2018 is bereikt:

 

 • t/m 12 jaar - P (Pupil F t/m A)
 • 13 en 14 jaar - JC (Junior C)
 • 15 en 16 jaar - JB (Junior B)
 • 17 en 18 jaar - JA (Junior A)
 • 19 t/m 22 jaar - NS (Neo-Senior)
 • 23 t/m 38 jaar - S (Senior)
 • 39 jaar en ouder - M (Master)

 

Contributie en abonnementen S.T.G.V.-schaatsseizoen 2017/2018

 

Landijsbaan en STGV:

 

 Categorie P € 22,00
 Categorie JC, JB, JA, NS, S en M € 31,00

 

 Trainingsabonnementen IJshal Leiden:

 

MaL Categorie P € 152,50
MaL Categorie JC, JB en JA € 162,50
WoL Categorie P € 152,50
Do2L Categorie P € 152,50
ZaL Categorie JA, NS, S en M € 185,00

 

Een tweede abonnement voor Pupillen / Junioren is € 65,00.

 

Dit is inclusief het meedoen aan wedstrijden in Leiden.

 

 Trainingsabonnementen Uithof Den Haag:

 

  Categorie P, JB, JC Categorie JA, NS, S, en M
1e abonnement € 145,00  € 165,00
2e en volgend € 79,50  € 89,50
IJsfaciliteiten (selectie) € 47,50  
RTC (selectie) € 270,00  
Woensdag 1 (17.00-18.15) € 121,00  
Woensdag 3 (22.00-23.15)   € 135,00
Groep Urban   € 25,00

 

 • 2e abonnement P, JC, JB - € 79,50
 • 2e abonnement JA, NS, S en M - € 89,50

 

Wedstrijddeelname Uithof

 

Langebaan Categorie JA t/m M € 70,00
Langebaan Categorie JC en JB € 50,00
Langebaan Categorie P € 30,00
Marathon Categorie JA t/m M € 60,00 (30,00*)
Marathon Categorie JC en JB € 40,00 (23,00*)
Marathon Categorie P € 23,00 (18,00*)

 

(*) indien ook langebaanwedstrijden

 

 

 

KNSB-wedstrijdlicentie:

 

Leden die willen meedoen aan wedstrijden hebben een wedstrijdlicentie nodig. Die dient elk lid zelf aan te vragen via de KNSB-website http://knsb.nl/algemeen/wedstrijdlicentie/. Het relatienummer dat je moet opgeven kan worden opgevraagd bij de ledenadministratie van de S.T.G.V.

 

 • Leeftijd op moment van aanschaf:T/m 12 jaar € 7,50
 • 13 t/m 18 jaar € 20,00
 • Ouder dan 18 jaar € 35,00

 

 

 

Clubblad

 

CLUBBLAD VERENIGING IJSCLUB VOORSCHOTEN

 

 • Het clubblad De Stempelpost wordt in beginsel tweemaal per schaatsseizoen uitgegeven.

 • Beide edities worden gratis verspreid onder de S.T.G.V.-leden.

 • Eén van de twee edities wordt tevens gratis verspreid onder de leden van de Landijsbaan.

 • De vereniging kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele onvoorziene gevolgen veroorzaakt door foutief vermelde informatie.

 

Opmerking: door gebrek aan bezetting van de redactiecommissie en verbeterde communicatiemogelijkheden via site en mail, is de Stempelpost sinds 2019 niet meer uitgebracht.

 

 

Contributie overzicht