IJsclub Voorschoten en STGV

Oprichting Vereniging IJsclub Voorschoten

De strenge winter van 1955-1956 telt diverse vorstperiodes, waarin schaatswedstrijden worden georganiseerd op één van de sloten in Voorschoten of zelfs op de Vliet. Zo vindt er ook een wedstrijd plaats tussen politie- en gemeentepersoneel. Door deze wedstrijd wordt de basis gelegd voor de oprichting van IJsclub Voorschoten. 

Op donderdag 16 februari 1956 heeft op het groepsbureau der Rijkspolitie te Voorschoten een bespreking plaats tussen de heren A. Verseput, J. Schoonbeek, B. Zwart, B. v. Aken, A. Verkerk, S. Jongeneel, M. den Hartog en W. Olsthoorn. Op voorstel van Verseput zijn zij bij elkaar gekomen “om een wedstrijd op de schaats te organiseren in samenwerking met de U.V.V. afdeling Voorschoten en waarvan de baten zouden ten goede komen aan de ouden van dagen en zieken.” Tijdens deze bijeenkomst oppert Zwart het plan om “door deze commissie te komen tot het oprichten van een ijsclub in Voorschoten, waaraan hier toch zo’n gebrek bestaat.”

De wedstrijd vindt op 18 februari plaats op de Vliet bij de jachtwerf van Mulder aan de Molenlaan. Er wordt gereden om de kampioenschappen van Voorschoten, voor mannen tot 40 jaar (C. Broere), mannen boven de 40 jaar (J.H. Schoonbeek) en voor dames (Mej. J. Uljee).

Zij ontvangen een wisselbeker. Deze bekers waren beschikbaar gesteld door de beide voetbalverenigingen van Voorschoten en de Zilverfabriek. De pers meldt dat er 1000-1500 belangstellenden waren.

De muziek komt uit de versterkers van de roeivereniging Rouwkoop. Het batig saldo is ƒ 250,-, waarmee de ouderen van brandstof worden voorzien.

Op een op 23 februari gehouden vergadering besluit men nog een wedstrijd te organiseren op zaterdag 25 februari, maar daaraan voorafgaande komt het inmiddels opgerichte voorlopig comité ter bevordering van de schaatssport op 24 februari 1956 in Het Wapen van Voorschoten bijeen voor de oprichtingsvergadering van een ijsclub.     

Door propaganda te maken via de pers en door het verspreiden van ongeveer 50 raam-biljetten, komen er 33 personen naar de vergadering, waarin IJSCLUB VOORSCHOTEN wordt opgericht.

Het doel van de vereniging zal er op gericht zijn, om gezamenlijk de ijssport te beoefenen en wel op zodanige wijze, dat hierbij de grootst mogelijke veiligheid wordt bereikt en om wedstrijden te organiseren. 

Oprichting STGV 

Op 25 november 1986 worden tijdens de algemene ledenvergadering van de ijsclub de uit Voorschoten afkomstige deelnemers aan de Elfstedentocht van 26 februari eerder dat jaar gehuldigd en verblijd met een speciaal ontworpen tegeltje en een gratis lidmaatschap van de ijsclub. Tevens spreekt voorzitter Hemmes de wens uit, “dat het bestuur hoopt dat deze rijders hun plezier en hun kennis van de schaatssport over willen brengen op de overige leden en vooral op de jeugd”. Bij de rondvraag informeert er nog iemand of er in de zomer conditietraining kan worden gegeven. Tijdens het napraten worden er plannen gesmeed en op 16 december 1986 een vergadering belegd, door de leden: Piet Hoogeveen, Anjo Bloem, Martijn Robbertson, Bart Robbertson, René Hoogeveen, Eran Ehrich, Reinoudt Zee, Jan Lubach en Evert Tazerlaar. Zij roepen de commissie S.T.G. in het leven, die zich tot voorlopig doel stelt:

De schaatssport te bevorderen en het schaatsen in Voorschoten op een hoger peil te brengen. Hiermee is de grondslag gelegd voor de SchaatsTrainingsGroep Voorschoten. 

Het aantal STGV-leden is vanaf de oprichting uitgegroeid tot een nu al 30 jaar vrij constante groep van zo’n 200 leden, soms wat meer soms wat minder, afhankelijk van de natuurijsperiodes. Met behulp van een 15-tal trainers wordt er inmiddels op zes uren in Leiden en zes in Den Haag training gegeven. 

Door de trainers is veel energie gestoken in het verder uitbouwen van de jeugd en senioren trainingen, zowel in Leiden als op de Uithof. Kadervorming is van groot belang. In de afgelopen 30 jaar werden door enthousiaste vrijwilligers, trainers-, starters- en jurylicenties gehaald. 

Maar minstens even belangrijk is het om met plezier binnen een vereniging met gelijkgestemde mensen te schaatsen, te fietsen, mee te doen met de droogtraining en andere gezamenlijke activiteiten te ontplooien.