Leeftijdscategorieën

Hier kun je zien in welke leeftijdscategorie je thuishoort, en welke afkorting daarbij hoort. Die afkorting wordt gebruikt bij de aanduiding van de abonnementen in de tabel 'Abonnementen'. Als peildatum houden we 30 juni vóór de start van het seizoen aan. Het gaat er dus om hoe oud je op die dag bent.

 

Volledige benaming Leeftijd Afkorting
Benjamin* 6 jaar en jonger B
Pupil (F, E en D) 7 t/m 12 jaar P
Junior C 13 en 14 jaar JC
Junior B 15 en 16 jaar JB
Junior A 17 en 18 jaar JA
Neo-Senior 19 t/m 22 jaar NS
Senior 23 t/m 38 jaar S
Master 39 jaar en ouder M

*) In Leiden wordt gesproken over mini 1, mini 2 en welp 1, maar STGV hanteert de term pupil, zoals die ook gebruikt wordt door de Uithof.

 

Trainingsinformatie Overzicht