Technische commissie

De Technische Commissie vormt het sporttechnische hart van de vereniging en heeft tot taak vorm en invulling te geven aan het technisch beleid van de vereniging.

Samenstelling

De commissie verzorgt onder andere de organisatie van trainingen en wedstrijden, de indeling van trainingsgroepen, het toedelen van trainers aan deze groepen, de opleiding en bijscholing van trainers, de inschrijving voor wedstrijden en coördinatie van juryleden. Ook verzorgt zij de afstemming en samenwerking in het Cluster met de schaatsclubs in de omgeving op het gebied van jeugdtrainingen en wedstrijden

 • (vacature): Voorzitter TC
 • Edwin Jonker en Pim Jonker: Wedstrijden Leiden (tijdenregistratie, clubrecords, wedstrijdinschrijving, startlijsten clubwedstrijden
 • Koos van der Geest: Jurycoördinator Leiden/Uithof; Coördinator klussendag Uithof/Leiden
 • (vacature) Jeugd TC Leiden
 • (vacature) Jeugd TC
 • Sophia Qualm: Jeugd coördinatie

 TC en de trainers

Vanuit de TC zijn er twee contactpersonen met de trainers. Dit zijn de hoofdtrainer en de trainerscoördinator. De hoofdtrainer is er vooral om trainers te begeleiden, op te leiden en als contactpersoon naar andere verenigingen te fungeren. De hoofdtrainer heeft ook zitting in de TC en heeft daarmee een directe lijn richting bestuur.

De trainerscoördinator is de contactpersoon als het gaat om het indelen van trainers op trainingsgroepen en uren,  het helpen bij problemen met groepssamenstellingen en het helder maken bij het verschil van inzichten op het gebied van schaatstechniek. Ook kan je bij deze persoon terecht voor het aanvragen van nieuwe trainingsmiddelen, als jij die denkt nodig te hebben. De trainerscoördinator zit ook in de TC om zo meer contact te hebben op bestuurlijk niveau. Momenteel zijn de functies van hoofdtrainer en trainerscoördinator vacant.

Trainersbijeenkomsten

Primair zijn de trainersbijeenkomsten bedoeld om samen met alle trainers de gang van zaken tijdens trainingen met elkaar te evalueren, ‘wat gaat er wel en niet goed en waar kan het beter’. Ook de indelingen van de uren wordt hier besproken. Dit gedeelte zal worden georganiseerd door de trainerscoördinator.

Daarnaast blijkt er onder de trainers een duidelijke kennisbehoefte te bestaan over een aantal schaatsgerelateerde zaken zoals: wanneer zijn de zomertrainingen, hoe kan ik wedstrijdrijden, bij wie moet ik zijn voor clubkleding/helmen e.d. De trainers zijn dan het eerste aanspreekpunt waar de rijders met hun vragen terecht komen. De trainers moeten dus voldoende op de hoogte zijn over deze zaken. Het trainersoverleg is uitermate geschikt om enkele van deze items eens grondig met elkaar te bespreken. Dit gedeelte zal worden voorgezeten door de hoofdtrainer van de vereniging.

Discussieavonden trainers

Deze avonden worden ongeveer 4x per jaar georganiseerd in het clubhuis of op de ijsbaan om met trainers over techniek of inspanningsfysiologie te discussiëren. 

Trainersvergoeding

Voor iedere training die een trainer geeft kan hij, als hij dit wil, een vergoeding krijgen. Voor die vergoeding maakt het niet uit welke opleiding de trainer heeft. Hieronder de tarieven die aan het einde van het seizoen gedeclareerd kunnen worden bij de penningmeester van de STGV. Er is een digitaal bestand op de website beschikbaar waarop je de trainingen die je hebt gegeven in kan voeren deze krijg je als trainer aan het begin van het seizoen.

Vergoeding per training: € 5,--

Vergoeding per kilometer: € 0,12 (kortste weg huis-ijsbaan-huis) 

Opleidingen

STGV wil zijn trainersbestand uitbreiden. Heb jij interesse? Spreek dan iemand van de TC of het Bestuur aan. Die kan je verder helpen. De volgende cursussen zijn mogelijk: 

 • Schaatsbegeleider niveau 1 SB1  
 • Schaatsleider niveau 2 SL2
 • Schaatstrainer niveau 3 ST3
 • Schaatstrainer/Coach niveau 4 ST4
 • Schaatstrainer/Coach niveau 5 ST5

Als je aan de Schaatsleider niveau 2- cursus hebt deelgenomen kan je deelnemen aan de applicatiedagen die de KNSB organiseert. 

Als je het diploma ‘Schaatstrainer niveau 3’ hebt kan je lid worden van de NSTV, Nederlandse Schaatstrainers Vereniging. Deze organiseert minimaal 2x per jaar een themadag voor haar leden. Zomertrainingen, Kracht­trainingen, Schaats en skeelertrainingen e.d. worden hier uitgebreid behandeld. Verder brengen zijn een vakblad voor schaatstrainers uit.

Andere kadercursussen via de KNSB zijn:

 • Jury A
 • Jury B
 • Starter B
 • Starter C
 • E.T. (Elektronische Tijdwaarneming)

Als STGV hebben we juryleden hard nodig zowel voor de wedstrijden op Leiden als die op de Uithof. Je kunt je daarvoor opgeven bij het Bestuur.

 

Commissie informatie Overzicht