Plannen met het ijsbaanterrein

De IJsclub Voorschoten is erg blij met het mooie ijsbaanterrein midden in het dorp. We zouden er vaker op willen kunnen schaatsen, en we zouden er in de zomer ook meer mee willen doen. De ideeën die er liggen maken dat mogelijk!

 

Ruim 5 jaar geleden is er bij het toenmalige bestuur van de IJsclub Voorschoten een plan ontstaan om de ijsbaanlocatie in Voorschoten beter te gaan benutten en te voorzien van een skeelerbaan. Zo kan ook in de zomer geschaatst worden, maar dan op wieltjes. Ook kan er in de winter met een minder dikke ijslaag toch al geschaatst worden.

Het plan is verder uitgewerkt met een gezamenlijk clubhuis en hal voor de Club de Petanque 'De Six Prêt’ zodat daar bij slecht weer en in de winter verder kan worden gesport. Financiering was natuurlijk één van de op te lossen problemen. De gemeente had in die tijd financieel ook wat problemen en het gesprek is toen niet echt verder gekomen.

Inmiddels zijn we weer een aantal jaren verder en heeft de IJsclub samen met De Six Prêt, Muziekvereniging Laurentius, Tafeltennisvereniging Reflex en Stichting Gewoon buitenspelen een nieuw plan ontwikkeld. Elke van deze partijen kan goede nieuwe huisvesting gebruiken. Een gemeenschappelijk gedeeld gebouw kan een oplossing zijn. Het plan is gecombineerd met sociale woningbouw en starterswoningen.

De IJsclub wil de woningbouw beperkt houden en het grootste deel van het terrein groen en onbebouwd laten zodat er een gemeenschappelijke sportaccomodatie ontstaat en een aantal lokale verenigingen aan een goed nieuw onderdak geholpen wordt.

Onderdeel van het plan is een skeelerbaan. Onlangs is in gemeente Warmond een baan aangelegd die een mooi voorbeeld is. In tijden van vorst kan deze skeelerbaan met sproeiers worden voorzien van een dun laagje water, waardoor al na enkele dagen lichte vorst een voldoende dikke ijslaag kan aangroeien. Een ijsbaan waar dagelijks meer dan 2500 mensen gebruik van maken, zoals ook het geval was toen er twee jaar geleden nog drie dagen op de ijsbaan kon worden geschaatst.

Buiten het gebruik van de locatie als ijsbaan maakt ook de basisschool De Vos gebruik van het grasveld om te sporten. In de zomer wordt het Bouwdorp op de ijsbaanlocatie gehouden, maakt de British School regelmatig gebruik van de locatie en kan de jeugd van Voorschoten er voetballen en lekker ravotten.

Daarnaast zijn er, voor de kortere termijn, vergevorderde plannen om vanaf dit voorjaar het clubhuis van de IJsclub en het veld te gaan gebruiken voor een nieuwe BSO-Sport (buitenschoolse opvang). De vergunning is inmiddels bij de gemeente aangevraagd en wacht nog op besluitvorming.

De ideeën rondom de herinrichting zijn inmiddels bij de Gemeente Voorschoten bekend gemaakt, maar er is natuurlijk nog geen enkel besluit gevallen. De IJsclub wil graag met alle belanghebbenden (de omwonenden) nagaan welke ideeën of zorgen er zijn, en welke randvoorwaarden meegenomen moeten worden. Het plan was om hier in april 2020 een bijeenkomst met de buurt over te organiseren, maar gezien de corona-crisis is dat niet reëel. Om toch voortgang te boeken en duidelijkheid te geven willen wij binnenkort op een digitale manier in 'gesprek' met de buurt.

Als u nu al vragen of opmerkingen heeft dan kunt u een email sturen aan ijsbaanterrein@stgv.nl

 

Nieuws Overzicht