Over de club

Schaatsen is leuk! Als het vriest is iedereen, jong en oud, op het ijs te vinden. Iedereen is welkom op onze mooie baan midden in Voorschoten.
Schaatsen is nog leuker als je het een beetje kunt. Door lid te worden van de Schaats Trainings Groep Voorschoten (STGV) leer je techniek en heb je nog meer plezier! Ook iets voor jou? Word lid!

Landijsbaan

Aan het begin van de winter (meestal derde weekend van november) wordt de landijsbaan aan de Anthoni van Leeuwenhoekkade onder water gezet door de ijsmeester en met hulp van vrijwilligers worden de tonnen op de baan gezet. Zodra het gaat vriezen en er een ijsdikte van minimaal 8 centimeter is, gaat de ijsbaan open. Dit wordt dan op de website, onze facebookpagina en borden in de omgeving gecommuniceerd.


 

Lees meer

Contactinformatie

IJsclub Voorschoten / STGV
Clubgebouw en Landijsbaan IJsclub Voorschoten
Anthoni van Leeuwenhoekkade 38
2251 JS Voorschoten
071-5616400
(NB dit is het telefoonnummer van het clubhuis - alleen als de ijsbaan 's winters open is zijn er mensen die kunnen opnemen)
Bank: NL94 RABO 0366 1039 11
 
 
Contactpersonen
Voorzitter Rob Hemmes voorzitter@stgv.nl
Bestuur Alle leden van het bestuur bestuur@stgv.nl
Secretaris Martha Brouwer ijsclubvoorschoten@stgv.nl
Penningmeester Fred Hermsen penningmeester@stgv.nl
Ledenadministratie Taco Leemans en Tine Leemans

ledenadministratie@stgv.nl

Technische commissie Evert Tazelaar technischecommissie@stgv.nl
Jeugdwedstrijden  Leiden Leoni Kramer    jeugdwedstrijden@stgv.nl
Jeugdwedstrijden Den Haag    Rico Wisman    wedstrijdenuithof@stgv.nl
Wielrennen (diversen) fietsen@stgv.nl
Evenementen Evenementencommissie evenementen@stgv.nl
Website Freek Bomhof webmaster@stgv.nl
Landijsbaan Adri Hendriks landijsbaan@stgv.nl
Clubkleding Adri Hendriks clubkleding@stgv.nl
Clubgebouw verhuur Mascha van der Born clubhuis@stgv.nl / 06-1142 0629
Vertrouwenspersoon Annet Jonk vertrouwenspersoon@stgv.nl / 06 520 98 697 of 071 579 01 21.

Algemene Ledenvergadering

 

De Algemene Ledenvergadering is het hoogste orgaan van de vereniging. Deze vergaderingen worden in maart en november gehouden. In de maart vergadering legt het bestuur de plannen en begroting voor het nieuwe verenigingsjaar ter goedkeuring voor aan de ALV. Een verenigingsjaar loopt van 1 mei tot en met 30 april. In de november vergadering legt het bestuur verantwoording af over de uitgevoerde activiteiten en bestedingen in het voorgaande verenigingsjaar. De novembervergadering wordt traditiegetrouw afgesloten met een verloting. Het is daarna leuk om met elkaar, onder het genot van een drankje, na te praten.

De vergadering wordt enkele weken tevoren aangekondigd op de website van de STGV, de Facebook pagina van de STGV en in Groot Voorschoten. De vergaderstukken staan vooraf op de website; na de vergadering worden ze weer verwijderd. 

Notulen van de Algemene Ledenvergadering zijn door leden ook op te vragen bij: ijsclubvoorschoten@hotmail.com.

Wil je je mening geven over de plannen voor het komende verenigingsjaar en wil je meepraten over wat er allemaal binnen de vereniging gebeurt? Kom dan naar de jaarlijkse vergadering!

Piet Hoogeveen Wisselbokaal

Jaarlijks wordt tijdens de Algemene Ledenvergadering de Piet Hoogeveen Wisselbokaal uitgereikt aan een persoon of groep personen die zich verdienstelijk heeft gemaakt of zich bijzonder heeft ingezet voor de IJsclub. Ook persoonlijke prestaties, met name op schaatsgebied, kunnen hierbij worden betrokken.

Statuten

De statuten van de vereniging zijn de 'grondwet' die bij een notaris vastligt.

 

Lees meer

Huishoudelijk reglement

In het Huishoudelijk Reglement (HR) worden allerhande praktische zaken geregeld. De statuten zijn bij een notaris vastgelegd; het HR houden we zelf bij en kunnen we dus makkelijker aanpassen - de Algemene Leden Vergadering mag het HR aanpassen.

Lees meer

Bestuur

Het bestuur van de vereniging bestaat uit:

  • Rob Hemmes (voorzitter)
  • Martha Brouwer (secretaris)
  • Fred Hermsen (penningmeester)
  • Adri Hendriks (ijsmeester)
  • Evert Tazelaar (commissaris technische zaken)
  • Freek Bomhof (website, communicatie)

Voor contactgegevens: zie de contactpagina.

Lees meer

Clubkleding

De clubkleding wordt gemaakt bij Bioracer in Belgie en wordt gesponsord door Firma Freek van Os. Hierdoor kan de kwalitatief uitstekende kleding tegen een schappelijke prijs aan de leden worden aangeboden. Het is wenselijk dat alle leden clubkleding gebruiken tijdens de trainingen, zodat de trainers beter overzicht kunnen houden op de groepen.

Lees meer

Clubhuis

Het clubhuis wordt naast het gebruik voor de IJsclub Voorschoten STGV, ook in zeer beperkte mate verhuurd aan leden of andere verenigingen voor het houden van bijeenkomsten zoals vergaderingen. Belangrijk hierbij is dat er géén alcohol geschonken mag worden (de vereniging heeft geen Drank en Horecawet vergunning). Daarom wordt er ook niet meer voor feesten en partijen verhuurd.

De verhuurmogelijkheden overdag zijn zeer beperkt omdat de Buitenschoolse Opvang van Norlandia het clubhuis dan in gebruik heeft (maandag, dinsdag en donderdag). In de winter is alle verhuur sowieso onder voorbehoud van de aanwezigheid van natuurijs. Als er natuurijs ligt en de ijsbaan geopend is voor schaatsers worden alle reserveringen, zonder eventuele financiële compensatie, ingetrokken. Reserveringskosten worden vanzelfsprekend wel gerestitueerd.

Lees meer

Gedragscode

Het bestuur wil er aan bijdragen dat de leden met plezier kunnen sporten en zich verder kunnen ontwikkelen. Normen en waarden zijn daarbij van belang. IJsclub Voorschoten wil actief werken aan de bewustwording van deze normen en waarden bij de leden van de vereniging en eventuele ouders/verzorgers. IJsclub Voorschoten moet een ontmoetingsplaats zijn en blijven waar sporters gezamenlijk met plezier en voldoening kunnen sporten. Dit vraagt om duidelijke gedragsregels. Het bestuur heeft gedragsregels opgesteld die hierbij kunnen helpen. Het bestuur en betreffende commissies dragen de gedragscode actief uit. Vooral de trainers, begeleiders en ouders/verzorgers hebben een belangrijke verantwoordelijkheid en voorbeeldfunctie wat betreft het uitdragen en bewaken van gedragsregels. Bij overtreding van de regels kunnen sancties volgen. De gedragscode geldt voor alle leden en is vastgelegd in het reglement gedragscode.

Lees meer

Vertrouwenspersoon

De IJsclub Voorschoten wil een veilige vereniging zijn, waar iedereen met plezier bezig kan zijn met haar of zijn sport; schaatsen, wielrennen en skeeleren.  Het aanstellen van een vertrouwenspersoon kan misschien negatief klinken: we doen er met elkaar immers alles aan om zaken als ‘pesten’, conflicten en ruzie, discrimineren en seksuele intimidatie binnen onze vereniging te voorkomen.

De praktijk binnen diverse sportverenigingen heeft echter uitgewezen dat er momenten en gebeurtenissen zijn waarbij grensoverschrijdend gedrag is voorgekomen.

Dat is dan ook één van de redenen waarom we binnen IJsclub Voorschoten een vertrouwenspersoon hebben aangesteld. Eén centraal aanspreekpunt om met elkaar zorg te dragen dat de wijze waarop we met elkaar binnen de club omgaan, leuk én veilig is en blijft. 

Lees meer

Schaatsenbeurs

Normaal gesproken vindt op de derde donderdag van september in het clubhuis de jaarlijkse schaatsenbeurs plaats.

 

Lees meer