Sport BSO "De IJsbaan"

Sinds oktober 2021 is het clubhuis regulier voor enkele dagen per week verhuurd aan Norlandia om gebruikt te worden als sport BSO (Buiten Schoolse Opvant) "De IJsbaan". Het bestuur van de IJsclub is hier heel blij mee:

  • De accomodatie wordt gebruikt (in plaats van dat deze grotendeels leegstaat) en het gebruik ervan is heel goed in lijn met de doelstelling van de ijsclub: het bevorderen en ondersteunen van (ijs)sport in Gemeente Voorschoten.
  • Deze verhuur leidt ook tot een stabiele inkomstenbron voor de vereniging zodat onderhoud van het clubhuis en het terrein bekostigd kan worden.
  • Verhuur voor feestjes is hiermee in basis niet meer aan de orde. Het is niet dat het bestuur niet van een feestje hield, maar het was wel zo dat dit soort verhuur nog wel eens tot spanningen leidde doordat er soms klachten waren, en ook omdat de situatie rondom de Drank en Horecawet tot ingewikkelde discussies met de gemeente kon leiden. Voor vergaderingen of andere bijeenkomsten waarbij het accent niet op feesten met muziek en drank ligt, is het clubhuis nog wel te verhuren.

 

Het verhaal rondom het clubhuis

Verhuur clubgebouw IJsclub Voorschoten – overzicht

Omdat het gesprek tussen Gemeente en IJsclub op verschillende plaatsen en tijden en via verschillende kanalen gevoerd wordt, is het overzicht misschien wat aan het wegraken. Dit verhaal geeft de stand van zaken tot en met 10 november 2018 weer, gezien vanuit het perspectief van IJsclub Voorschoten.

 

Lees meer