Plannen ijsbaanterrein

De IJsclub Voorschoten is erg blij met het mooie ijsbaanterrein, midden in het dorp. We willen er vaker op kunnen schaatsen en er ook in de zomer meer gebruik van kunnen maken. De ideeën die er liggen maken dat ook mogelijk.

Voor het voortbestaan van ijsverenigingen is het -gelet op de steeds zachtere winters- noodzakelijk om een zogenaamde Combibaan (ijs- en skeelerbaan) te realiseren. Op die manier kan er, als het toch nog een beetje vriest, binnen enkele dagen worden geschaatst en het hele jaar door kan de baan voor andere doeleinden worden gebruikt, met name voor skeeleren (‘schaatsen op wieltjes’), de perfecte voorbereiding op het schaatsen.

De ijsclub is al meer dan 10 jaar in gesprek met de gemeente Voorschoten om een skeelerbaan aan te leggen. Ruim 5 jaar geleden is er opnieuw een serieus plan met de gemeente besproken, maar ook dat plan ging de ijskast in.

Toen er in december 2022 op de combibaan in Warmond binnen enkele dagen geschaatst kon worden en er op ‘onze’ landijsbaan pas 4-5 dagen later, is er opnieuw door een clublid (en enthousiast schaatser en skeeleraar) het plan opgepakt om een combibaan te realiseren. Overigens zie je overal in Nederland initiatieven ontstaan voor het aanleggen van skeelerbanen.

Een petitie leverde begin 2023 ruim 1400 handtekeningen op voor de combibaan. Een tiental presentaties werd gegeven aan onder andere wethouders en politieke partijen in de gemeenteraad. In de zomer 2023 werd bij de behandeling van de zogenaamde Kadernota (een belangrijk moment waarop de plannen voor het volgende jaar worden vastgesteld) unaniem door de gemeenteraad steun verleend aan een onderzoek naar de realisatie van de combibaan. Hiervoor werd zelfs een bedrag van 35 duizend euro in de begroting opgenomen. Kortom het licht stond in de afgelopen jaren nog nooit zo nadrukkelijk op ‘groen’!

Maar dan verschijnt er eind september 2023 een verontrustend bericht op de website van de gemeente Voorschoten: “Gemeente doet voorstellen voor haalbaarheidsstudie naar flexwoningen”. De ijsbaan staat bovenaan een voorkeurslijstje van de vijf meest kansrijke locaties voor flexwoningen in Voorschoten. In een tabel is als maximum capaciteit 120+ opgenomen en bij de opmerkingen staat: “Ruime locatie, combinatie met schaats/skeelerbaan mogelijk”. In november 2023 kwam daar nog bij, dat van de wethouder Sport werd geeist om, naast de Visie Sport en Bewegen, eerst een beleidsplan Accomodatiebeleid Sport op te stellen. De gemeenteraad zal dat plan niet eerder dan in juni 2024 kunnen behandelen. Daarna pas zou een raadsvoorstel met een integraal plan van de combibaan en de flexwoningen kunnen worden opgesteld. Grote vertraging en onzekerheid dus voor onze plannen voor de combibaan.

We dreigen het kostbare momentum, dat we zorgvuldig hadden opgebouwd, te verliezen. Het is niet zinvol om met volle kracht de lastige opgaven waar de ijsclub voor staat bij de realisatie van de combibaan -juridisch, financieel, technisch en communicatief- nu voortvarend ter hand te nemen. Daar zijn honderden uren van vele vrijwilligers mee gemoeid. De onzekerheid over de haalbaarheid is te groot. We dachten inmiddels een paar stappen verder te zijn gekomen dan in de afgelopen 10 jaar. Alleen een positieve en concrete reactie van de gemeente(raad) kan het tij nog keren. In de loop van januari 2024 vindt er opnieuw een gesprek plaats met de verantwoordelijke wethouder(s), we zijn benieuwd naar, de wijze waarop en wanneer, de gemeente Voorschoten de combinatie van flexwoningen en combibaan, denkt te kunnen realiseren.

Wordt vervolgd!

(update: 11 januari 2024)

Clubinfo Overzicht