Secretaris

Het bestuur van IJsclub Voorschoten zoekt een leuke nieuwe collega die de inkomende post bijhoudt, helpt bij het organiseren en plannen van diverse bestuurstaken, bijstaat in contacten binnen en buiten de vereniging en die het bestuursoverleg agendeert en notuleert. Daarbij is het zinvol als je hecht aan een respectvolle en ordelijke manier van werken, en als je het aardig vindt om je te verdiepen in bijvoorbeeld de juridische en bestuurlijke achtergronden van de samenwerking met de gemeente. Als secretaris ben je de spin in het web in het bestuursteam. De taak is in onze club overzichtelijk -ook in tijdsbesteding- en naar persoonlijke voorkeur in te vullen, uiteraard in goed overleg met de andere bestuursleden. Geïnteresseerd? Dan nodigen we je van harte uit contact op te nemen met voorzitter@ijsclubvoorschoten.nl.

Ondersteuning bij evenementen

De ijsclub organiseert verschillende evenementen. Denk aan clubkampioenschappen, dooifeest, of de nieuwjaarsborrel. Mensen die kunnen en willen helpen daarbij zijn altijd welkom! Het kan voor één evenement zijn, of voor meer. De werkzaamheden variëren van: PR, werving en inschrijving, verzorgen van de catering, tot klaarzetten en opruimen.

Het zou ons echt enorm helpen als er een groep(je) leden is die ons hierbij kan helpen! Interesse? Stuur een mail naar bestuur@stgv.nl