Clubhuis

Het clubhuis wordt naast het gebruik voor de IJsclub Voorschoten STGV, ook in zeer beperkte mate verhuurd aan leden of andere verenigingen voor het houden van bijeenkomsten zoals vergaderingen. Belangrijk hierbij is dat er géén alcohol geschonken mag worden (de vereniging heeft geen Drank en Horecawet vergunning). Daarom wordt er ook niet meer voor feesten en partijen verhuurd.

De verhuurmogelijkheden overdag zijn zeer beperkt omdat de Buitenschoolse Opvang van Norlandia het clubhuis dan in gebruik heeft (maandag, dinsdag en donderdag). In de winter is alle verhuur sowieso onder voorbehoud van de aanwezigheid van natuurijs. Als er natuurijs ligt en de ijsbaan geopend is voor schaatsers worden alle reserveringen, zonder eventuele financiële compensatie, ingetrokken. Reserveringskosten worden vanzelfsprekend wel gerestitueerd.

Onderhoud

Op de derde zaterdag in september vindt altijd de jaarlijkse Doedag plaats. Met een groep vrijwilligers worden de belangrijkste klussen die nodig zijn voor onderhoud aan het clubgebouw en de omgeving onder handen genomen. Hierbij valt te denken aan schoonmaken, snoeien, verven, opruimen en reparaties. Begin september wordt een oproepje op de site geplaatst, waarbij ook een indicatie wordt gegeven van de belangrijkste klussen voor dit jaar, en kan men zich opgeven. 

Verhuur: zie de contactpagina

Huisregels

(Onderstaande regels gelden voor de spaarzame keren dat het clubhuis toch verhuurd wordt.)

Het clubhuis ligt in de nabijheid van woningen. Houd s.v.p. rekening met onze buren!

Het clubhuis is een ontmoetingsplaats voor sporters. Sporten maakt en houdt gezond en dat willen we graag ook zo uitstralen. Daarom wordt er niet gerookt in het clubhuis. Verstokte rokers zullen dus buiten het clubhuis moeten roken. Dat is goed, maar zorg en dan voor dat de sigarettenpeuken in de sigarettenbak worden gedaan. Wij zien het terras na afloop weer peukvrij terug!

Er wordt geen alcohol geschonken.

We willen het clubhuis en de omgeving graag netjes houden. Huurders zullen zelf moeten zorg dragen voor de schoonmaak na afloop van de bijeenkomst. Als er gefrituurd wordt voor een lekker hapje: spoel dan geen frituurvet of olie door toiletten om verstopping te voorkomen. Deponeer het al helemaal niet op het veld of in de bosjes, maar neem het gewoon weer mee naar huis. Dat geldt vanzelfsprekend ook voor alle zelf meegenomen artikelen. Vergeet niet om ook toiletpapier, theedoeken, schoonmaakmiddelen en vuilniszakken mee te nemen. De club stelt die niet beschikbaar.

Leden mogen wel gebruik maken van het aanwezige koffiezetapparaat en de waterkokers. Koffie, thee, suiker en melk dienen zelf meegenomen te worden. De geluidsapparatuur mag ook gebruikt worden, behalve de terreininstallatie. Omdat de beamer kwetsbaar is, kan die niet gehuurd worden. Er is een projectiescherm aanwezig. Voor het vertonen van films etc. moet dus zelf een beamer worden meegenomen.

Er is voldoende stallingsruimte voor fietsen naast het clubhuis beschikbaar. Kom dus vooral met de fiets. Auto’s zullen op de openbare weg moeten worden geparkeerd. In ieder geval niet naast of voor het clubhuis om de toegang voor hulpdiensten vrij te houden voor hulpdiensten in het geval iets volledig mis is gegaan.

De clubhuisbeheerder zal nazien op het correct naleven van deze afspraken. Indien huurders zich niet aan de afspraken houden, zal de borg worden ingehouden.

Huurvoorwaarden

Lidmaatschap

Alleen leden van de IJsclub Voorschoten kunnen het clubhuis huren.

Tijden

Het clubhuis is beschikbaar voor verhuur op de volgende tijden:

  • Gedurende de ochtend en/of middag van 9.00 tot met 17.00 uur.

 

  • Gedurende de avond van 17.00 tot 24.00 uur (op zondagavond 23.00 uur)

Uiterlijk om 01.00 uur dient iedereen het clubhuis verlaten te hebben.

Dit alles onder voorbehoud van beschikbaarheid (Buitenschoolse Opvang Norlandia huurt het clubhuis een aantal dagen).

Prijzen

Een ochtend of een middag het clubhuis huren kost: € 115,00

De huur van het clubhuis voor een avond bedraagt: € 220,00

Elk uur langer dan de opgegeven tijden kost € 25,00 extra.

Borg

De borg bedraagt € 100,00. Dit wordt terugbetaald aan de huurder mits het clubhuis schoon wordt achtergelaten en er geen overlast geweest is.

Schoonmaken

Het gebouw incl. het omliggende terrein wordt schoon door de ijsclub ter beschikking gesteld aan de huurder, en dient door de huurder ook weer schoon te worden achtergelaten. De nacontrole vindt plaats zo snel mogelijk nadat de huur is afgelopen door de clubhuisbeheerder en huurder.

Betaling

Door contante aanbetaling van een bedrag van € 35,00 aan de clubhuisbeheerder wordt de reservering definitief. De betaling van de resterende huur (minus aanbetaling, inclusief borg) dient vooraf te worden voldaan. Dit kan contant bij de clubhuisbeheerder of worden overgemaakt op rekeningnummer: NL 94 RABO 0366 1039 11 ten name van IJsclub Voorschoten.

 

 

 

 

 

 

Clubinfo Overzicht